Transaktioner

Vores ekspertise inden for transaktioner omfatter alle aspekter på området. Vi rådgiver alle typer af virksomheder på tværs af brancher om køb og salg af virksomheder, herunder private equity og venture capital transaktioner og overtagelser af selskaber med børsnoterede aktier. Vores team er sammensat af erfarne og forretningsorienterede rådgivere, der både har indsigt og udsyn samtidig med, at de leverer juridisk rådgivning, der er taktisk og kommercielt værdiskabende.

Transaktioner er ofte komplekse, og uanset virksomhedens størrelse kræver en succesfuld overdragelse grundig forberedelse og et effektivt forhandlingsforløb. Vi samarbejder tæt med øvrige rådgivere, herunder kommercielle og finansielle rådgivere samt revisorer, for at sikre optimal vidensdeling under hele processen.

Vi har kapaciteten og kompetencerne til at håndtere alle former for transaktioner, og for at sikre det bedste resultat trækkes der i nødvendigt omfang på vores specialister på andre områder såsom selskabsret, skat og ansættelsesret.

Vores team inden for transaktioner fungerer som juridisk rådgiver og kommerciel sparringspartner på områder såsom:

  • Private Equity
  • Venture Capital
  • Køb og salg af virksomheder
  • Fusioner, spaltninger og omstruktureringer
  • Generationsskifte

Seneste erfaringer
Vores rådgivere inden for transaktioner har kontinuerligt været involveret i adskillige sager af forskellig karakter, herunder køb og salg af virksomheder, fusioner og generationsskifter.