Proces

Vi har mange års erfaring med procedure, og vores procesteam fører talrige sager for danske domstole på alle niveauer. Vi er rådgivere i både danske og internationale rets- og voldgiftssager og i forbindelse med mægling. Vores store erfaring har givet os et indgående kendskab til de formelle juridiske og praktiske rammer for, hvordan sager skal struktureres og præsenteres for at opnå det bedste resultat. Mange af vores rådgivere har møderet for Højesteret og har gennem årene ført et betydeligt antal sager, herunder også principielle sager.

Vi bistår i alle faser af en rets- eller voldgiftssag. For at sikre den bedste sagsbehandling agerer vi proaktivt på sagens udvikling samtidig med, at vi leder vores klienter trygt igennem rets- eller voldgiftsforløbet. Vi besidder stor erfaring inden for alternative modeller for konfliktløsning såsom mediation og retsmægling. En retssag er et stort skridt for de fleste virksomheder, og visse sager kan, som alternativ til at blive ført som retssager, blive behandlet ved voldgift. Vores procesteam fører ofte sager ved de forskellige voldgiftsretter, og samtidig er flere af vores senioradvokater certificerede voldgiftsdommere, hvilket giver en unik indsigt i sagsbehandlingen set fra voldgiftsrettens side.

Vores procesteam fungerer som juridisk rådgiver på områder såsom:

  • Konfliktløsning
  • Forlig
  • Retssager
  • Voldgiftssager
  • Mediation og retsmægling
  • Økonomisk kriminalitet

Seneste erfaringer
Vores procesteam har kontinuerligt været involveret i og ført adskillige sager af forskellig karakter, herunder bl.a. principielle sager ved landsretten og entrepriseretlige voldgiftssager.