Insolvens og rekonstruktion

Vores ekspertise inden for insolvens og rekonstruktion omfatter alle aspekter på området. Vores omfangsrige erfaring har givet os indsigt i juridiske løsningsmuligheder, og vores kommercielle tilgang og juridiske specialistviden sikrer, at kreditorernes interesser varetages bedst muligt. Vi har kapaciteten og kompetencerne til at håndtere alle former for insolvensretlige problemstillinger og behandler konkursboer i alle størrelser og inden for alle brancher. I en kriseramt virksomhed er både kvalitet og hurtighed altafgørende. Vi har derfor opbygget en struktureret proces, hvor vi inden for kort tid sætter et team med en seniorrådgiver i front. I nødvendigt omfang trækkes der på vores specialister på områder som selskabsret, skat, M&A og fast ejendom. Dette for at sikre en optimal løsning af højeste kvalitet for vores klienter.

Vores team inden for insolvens og rekonstruktion fungerer som juridisk rådgiver og kommerciel sparringspartner på områder såsom:

  • Rekonstruktion
  • Omstrukturering
  • Konkursbehandling
  • Rådgivning af pengeinstitutter og kreditorer
  • Rådgivning om ledelsesansvar
  • Konflikthåndtering og genforhandling af samarbejdsaftaler
  • Skattemæssige forhold
  • Køb og salg af nødlidende virksomheder
  • Dødsbobehandling

Seneste erfaringer
Vores rådgivere inden for insolvens og rekonstruktion er ofte udpeget som kurator efter anmodning fra långiver og har kontinuerligt været involveret i adskillige sager af forskellig karakter. Herunder behandling af en række større konkursboer, gennemførelse af rekonstruktioner samt dødsbobehandling.