Corporate & Commercial

Vi har samlet et team af specialister under det vi kalder Corporate & Commercial. Afdelingen dækker over selskabs- og erhvervsretlige forhold, der ofte virker i samspil med hinanden. Med fokus på langvarige relationer rådgiver vi både danske og internationale selskaber, finansielle institutioner, fonde samt børsnoterede og familieejede virksomheder inden for alle erhvervs- og selskabsretlige områder.

For at kunne levere juridisk rådgivning af højeste kvalitet inden for selskabsret kræver det en underliggende forståelse for forretningsmæssige problemstillinger samt et indgående kendskab til en lang række brancher. Udover vores mangeårige erfaring og juridiske specialistviden tager vores rådgivning derfor altid udgangspunkt i klientens forretning og behov, samt de udfordringer den står overfor - både i dag og i morgen.

Vores team inden for Corporate & Commercial fungerer som juridisk rådgiver og kommerciel sparringspartner på områder såsom:

  • Selskabs- og fondsret
  • Ansættelses- og arbejdsret
  • Persondataret
  • Bank og finansiering
  • Ledelses- og bestyrelsesansvar
  • Forsikrings- og erstatningsret
  • Konkurrenceret
  • Skatter og afgifter
  • Sportsret

Seneste erfaringer
Vores rådgivere inden for Corporate & Commercial har kontinuerligt været involveret i adskillige sager af forskellig karakter. Herunder etablering af selskaber, rådgivning om selskabsform og -struktur, vedtægter og kapitalforhold, kapitalforhøjelse, udarbejdelse af ejeraftaler, skattemæssige forhold samt rådgivning om ansættelsesretlige problemstillinger og persondata.