Medlemskaber

Advokaterne hos Bonnesen Advokater er omfattet af Advokatsamfundet,
www.advokatsamfundet.dk, og er underlagt de advokatetiske regler.

Vi er medlemmer af Danske Advokater, og samtidig er vi en del af
Danske Advokaters advokatKODEKS, hvor fokus er rettet mod at forbedre branchen i forhold til åbenhed, social ansvarlighed, etik, kunde- og medarbejderfokus samt mangfoldighed og diversitet.