07/04/2016

Vækstprojekt fra SustainAgri videreføres af CLEAN

Den Erhvervsdrivende Fond SustainAgri, der har fokus på energioptimering af landbrug-, gartneri- og fødevareproduktion i Danmark, overdrager projektet "We Know How You Grow With Less Energy" til Danmarks grønne energi- og miljøklynge CLEAN, efter SustainAgri er gået konkurs. Christian Bonnesen har fungeret som kurator under forløbet.


I samarbejde med den nu forhenværende direktør i SustainAgri, Lasse Bork Schmidt, samt tidligere ansat Nicolai Svejdal, har Christian Bonnesen som kurator succesfuldt overdraget projektet til CLEAN. Danmarks grønne klyngeorganisation, som yder vejledning og støtter op om innovation og virksomhedsudvikling indenfor energieffektivisering, har ansat Lasse Bork Schmidt og Nicolai Svejdal, som nu skal drive projektet videre.

Lasse Bork Schmidt udtrykker stor tilfredshed omkring samarbejdet med Christian Bonnesen: "Med Christian som kurator har det været muligt at komme frem til en løsning der tilgodeser alle parter, og som sikrer at projektet videreføres succesfuldt", udtaler han.

Formålet med projektet er at skabe vækst i virksomheder indenfor energieffektive teknologier til landbrug-, gartneri- og fødevareproduktion. Dette primært i Syddanmark. SustainAgri har arbejdet målrettet på at få flere virksomheder ud på eksportmarkederne, samt at etablere mere eksport til de eksisterende.

I 2015 måtte SustainAgri erkende, at det har været svært at være en lille aktør. De har kørt flere spændende projekter for virksomhederne, men finansieringsmulighederne har været svære. I slutningen af 2015 stod det klart, at det ikke var muligt at fortsætte.

Lasse Bork Schmidt er dog glad og positiv overfor den løsning parterne er kommet frem til. Udover at projektet "We Know How You Grow With Less Energy", som er støttet af EU's regionalfond og Region Syddanmark, videreføres, betyder den samtidig, at virksomhederne nu kan tilbydes endnu flere aktiviteter og udviklingsmuligheder.