KURSUS

Unik kombination af teori og praksis - bliv rustet til at håndtere de nye krav til beskyttelse af persondata

Al begyndelse er svær! Det er erfaringsmæssigt også tilfældet, når det handler om, at få styr på virksomhedens persondata før forordningen træder i kraft den 25. Maj 2018. Er din virksomhed endnu ikke kommet i gang? Eller har I gjort jer tanker om det fremadrettede arbejde, men syntes det virker uoverskueligt hvad det hele egentlig handler om, og hvad der kræves? - Så tilmeld dig vores kursusforløb, som strækker sig over fire formiddage i foråret 2018.

Bonnesen Advokater har i samarbejde med CompliT udviklet og sammensat et forløb, hvor din virksomhed bliver forberedt bedst muligt til at leve op til de nye, skærpede krav. Her vil vi guide din virksomhed igennem de forskellige faser, således at det sikres, at virksomheden er i mål inden den 25. Maj 2018.

På det særlige kursus, hvor du bliver undervist af advokat Annette Petersen, der er specialist inden for persondata, og projektchef og DPO hos CompliT Morten Damgaard, der er ekspert inden for IT-sikkerhed, bliver de juridiske krav i persondataforordningen omsat til praktiske og forståelige opgaver og procedurer. Vi går i dybden med en række områder, hvor de nye persondataregler får stor betydning i praksis. Advokat Annette Petersen sørger for, at du får en dyb forståelse for de juridiske grundprincipper og databeskyttelsesregler, mens Morten Damgaard deler ud af sin store erfaring med rådgivning og implementering af databeskyttelsesløsninger.

Vigtigst af alt fokuserer vi på, hvordan din virksomhed helt praktisk og konkret bliver klar til, at leve op til de nye, skærpede regler. Der veksles således mellem juridiske indlæg og gennemgang af konkrete metoder til praktisk implementering.

Kurset henvender sig til alle, der arbejder eller skal arbejde med implementering af persondataforordningen. Holdet vil max bestå af 10 personer for at sikre, at alle deltagere får optimalt udbytte af kurset. Samtidig giver dette også optimal mulighed for, at udveksle erfaringer omkring den praktiske implementering.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

DATO OG TID
Kurset forløber over fire formiddage fra kl. 08.30-12.30: Den 20. marts 2018, 18. april 2018, 8. maj 2018 og den 17. maj 2018.

STED
Bonnesen Advokater, Hunderupvej 202, 5230 Odense M.

PRIS OG TILMELDING
Prisen er 19.995 kr. ex. moms pr. deltager, inkl. forplejning.

Tilmeld dig ved at sende en mail til advokat Annette Petersen på ap@bonnesen.dk. Der er begrænset antal pladser!

Har du spørgsmål kan du ligeledes kontakte advokat Annette Petersen på ap@bonnesen.dk eller projektchef Morten Dichmann-Damgaard på msd@complit.dk.

 

PROGRAM
Vi byder på morgenmad fra kl. 08.00.

Dag 1 - den 20. marts 2018
Overblik over reglerne og indsigt i baggrunden for den praktiske implementeringsproces. Du opnår forståelse for de grundlæggende principper og bliver i stand til at dokumentere virksomhedens persondatabehandlinger.

På baggrund af dag 1 arbejder deltagerne med dokumentation i egen virksomhed og skal udarbejde et udkast til de krævede fortegnelser over behandlingsaktiviteter.

Dag 2 - den 18. april 2018
Deltagernes udarbejdede fortegnelser over behandlingsaktiviteter gennemgås og drøftes.

Morten Damgaard fra CompliT sætter fokus på risikovurdering og kravene til tekniske og organisatoriske foranstaltninger, herunder hvordan virksomhedens it-systemer kan og skal understøtte databeskyttelsen.

På baggrund af dag 2 skal deltagerne gennemgå egen virksomheds behandling af data ud fra en risikobaseret tilgang og på den baggrund kortlægge virksomhedens behov for tekniske og organisatoriske foranstaltninger samt udarbejde udkast til en intern persondatapolitik.

Dag 3 - den 8. maj 2018
Vi drøfter erfaringerne med risikovurdering og hvilke praktiske muligheder deltagerne har afdækket i relation til sikkerhed. Samtidig gennemgår vi deltagernes udkast til intern persondatapolitik.

Reglerne om de registreredes rettigheder gennemgås og vi drøfter, hvordan virksomheden kan håndtere kravene i praksis, herunder kravene til et gyldigt samtykke.
Vi gennemgår reglerne om overførsel af data, både mellem dataansvarlig og databehandler og overførsel af data til tredjelande, herunder hvilke juridiske aftaler, der skal på plads.

På baggrund af dag 3 skal deltagerne vurdere, hvorledes egen virksomhed håndterer de registreredes rettigheder i nuværende lovgivning, og udarbejde udkast til (opdateret) ekstern persondatapolitik.

Dag 4 - den 17. maj 2018
Vi drøfter deltagernes udkast til persondatapolitikker.

Morten Damgaard giver gode råd til, hvordan virksomheden sikrer sig mod sikkerhedsbrud, og vi gennemgår reglerne omkring håndtering af sikkerhedsbrud.
Vi ser på gennemførelse af påkrævet uddannelse af alle medarbejdere i overholdelse af reglerne og hvorledes virksomheden sikrer forankring og et kontinuerligt fokus på databeskyttelse.