14-01-2019

Overgangsordningen til den nye ferielov er trådt i kraft: Det skal du være opmærksom på

Den nye ferielov, der træder i kraft pr. 1. september 2020, indeholder en overgangsordning, der allerede træder i kraft pr. 1. januar 2019. Vi ser i denne artikel nærmere på overgangsordningen, herunder hvad du særligt skal være opmærksom på.

To overgangsperioder
Overgangsordningen omhandler to overgangsperioder. Dels den ferie, som optjenes i perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019, og dels den ferie som optjenes i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020.

Den første periode er således en forkortet optjeningsperiode på kun 8 måneder mod de sædvanlige 12 måneder. I den forkortede periode optjenes 8 x 2,08 dage; i alt 16,6 feriedage. Disse feriedage kan afholdes fra den 1. maj 2020 til den 30. september 2020.

Hvad betyder det, at der er tale om en forkortet optjeningsperiode?
Det betyder, at den medarbejder, som ønsker at holde mere end 16,6 dages ferie i perioden 1. maj 2020 - 30. september 2020 skal sørge for at have feriedage til overførsel pr. 30. april 2020. Man har ikke, som vi er vant til, hvis man har optjent ferie i hele det foregående optjeningsår, 25 feriedage til rådighed pr. 1. maj.

Først pr. 1. oktober 2020 har man yderligere 2,08 feriedage til rådighed (optjent i september 2020). Disse dage kan afholdes som samtidighedsferie efter reglerne herom i den nye ferielov.

Vil medarbejderen således holde efterårsferie i 2020 er der to muligheder; enten har medarbejderen sørget for ikke at bruge samtlige tilgodehavende feriedage opgjort pr. 30. august (dvs. 16,6 dage + evt. overført ferie pr. 30. april 2020) eller også skal medarbejderen indgå en aftale med sin arbejdsgiver om at holde ferie på forskud.

Ovennævnte indebærer, at man bør være omhyggelig med at registrere feriedage og foretage korrekt indberetning til Feriekonto af overførte feriedage. Erfaringsmæssigt er der en del funktionæransatte, som har ferie med løn, som blot har et "skufferegnskab" med deres feriedage, herunder antallet af feriedage, som overføres til nyt ferieår.

Man skal også være opmærksom på, at den nye ferielov ikke er ensbetydende med, at der går en bom ned den 31. august 2020. Det følger af den nye lov, at ferie optjent i perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019 og ferie overført fra tidligere ferieår, som ikke er afholdt eller udbetalt senest den 31. august 2020, eller varslet til afholdelse i september 2020, kan overføres til afholdelse under den nye ferielov.

Medarbejderne er således ikke tvunget til at holde den ferie, som optjenes i det forkortede ferieår. Ud over muligheden for overførsel kan medarbejderen anmode om at få udbetalt optjent ferie ud over 20 dage.

Den 2. overgangsperiode
For så vidt angår den anden overgangsperiode; fra 1. september 2019 til den 31. august 2020, optjenes feriedage som vi kender det med 2,08 dag pr. måned, men ferien må ikke afholdes eller udbetales.

Ferien behandles efter reglerne i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler. Det betyder at ferien indefryses, hvilket i praksis vil sige, at feriepenge skal indberettes til Lønmodtagernes Feriemidler og herefter enten indbetales eller blive i virksomheden mod en årlig indeksering og udbetaling til medarbejderne i takt med, at medarbejderne opnår ret til udbetaling (ved folkepensionsalderen, ved død eller ved ansøgning i forbindelse med udrejse, efterløn eller førtidspension).

Bonnesen Advokater vil i tilslutning til 2. overgangsperiode, der starter pr. 1. september 2019, komme nærmere ind på denne ordning og hvad det betyder for arbejdsgivere og medarbejdere.

Har du spørgsmål til ovenstående eller andre ansættelsesretlige problemstillinger er du altid velkommen til at kontakte vores team inden for ansættelsesret ved:
Advokat Annette Petersen: ap@bonnesen.dk el. 63 14 14 28.
Advokat Susanne Ingemann: si@bonnesen.dk el. 63 14 14 09.