06-12-2016

Nyt selskab overtager Erhvervsparken i Tommerup

Tommerup Erhvervspark, som råder over et samlet bygningsareal på over 25.000 m2 og tæller 55 aktive lejemål, er netop blevet købt af det nyoprettede selskab Erhvervsparken TEP A/S. Bonnesen Advokater har ydet juridisk rådgivning i forbindelse med købet.

Det dynamiske erhvervscentrum Tommerup Erhvervspark, som nu går under navnet Erhvervsparken TEP A/S, udlejer attraktive og individuelle kontor-, lager- og produktionslokaler til mellemstore og mindre virksomheder. Erhvervsparken blev tilbage i september 2015 taget under konkursbehandling.

Det nyoprettede selskab Erhvervsparken TEP A/S har nu købt ejendommen og overtager samtidig aktiver og medarbejdere fra Tommerup Erhvervspark. Bonnesen Advokater har bistået med juridisk rådgivning under forløbet og i forbindelse med den endelige overdragelse.

Erhvervsparken TEP A/S har investeret i erhvervsparken med det formål at drive stedet videre, og Domhusgaarden Ejendoms-administration vil fremover bidrage med administration af parken.

Efter en periode med omstrukturering af både ejerskab og drift befinder erhvervsparken sig nu på en sikker og bredere platform. Dette har været afgørende for, at kunne realisere ønsket om en fortsat udvikling af parken, som i 2016 har budt 14 nye virksomheder velkommen.