21-09-2018

Ny principiel kendelse i sag om MgO-plader

Voldgiftsretten har afsagt en ny principiel kendelse i en sag om brugen af MgO-plader. Kendelsen fastslår, at entreprenør er erstatningsansvarlig for anvendelsen af MgO-plader, idet entreprenøren hverken gjorde rådgiver eller bygherre opmærksom på, at der var tale om et nyt og uprøvet materiale.

Sagen omhandler anvendelsen af MgO-plader i en større rækkehusbebyggelse, der blev opført i 2013. Bygherren havde antaget en totalrådgiver og herefter indgået aftale med en hovedentreprenør. Totalrådgiveren havde oprindeligt projekteret med anvendelse af vindgips, men entreprenøren foreslog MgO-plader som et alternativ og indhentede rådgivers accept til at benytte disse.

Selvom entreprenøren havde indhentet rådgivers accept af ændringen af materialevalg fandt voldgiftsretten, at entreprenøren havde pligt til at gøre bygherre og rådgiver opmærksom på, at MgO-pladerne på dette tidspunkt var et nyt og uprøvet materiale. Entreprenøren kunne således ifølge voldgiftsretten ikke betragte brugen af MgO-plader som god byggeskik.

Selvom brugen af MgO-plader på tidspunktet var udbredt, var der i 2013 ifølge Voldgiftsretten ikke indhentet så tilstrækkeligt med erfaringer om produktets egenskaber, at produktet kunne betegnes som "gennemprøvet". Entreprenøren kunne derfor ikke fritages for mangelansvar som følge af byggetidens viden, og blev dømt til at betale erstatning, selvom rådgiveren havde godkendt ændringen.

Kendelsens betydning fremadrettet
Kendelsen må antages at få stor betydning for en række byggerier, hvor der indtil 2013 er brugt MgO-plader. Selve tidspørgsmålet er dog fortsat uafklaret. Spørgsmålet er, hvorvidt man kan antage, at brugen af MgO-plader på et tidspunkt er blevet så udbredt, at det er blevet almen teknisk fælleseje. Og at det derved giver en entreprenør med henvisning hertil mulighed for at undgå at blive erstatningsansvarlig for brugen af MgO-plader. Dette giver dommen ingen afklaring på, og vi vil formentlig se flere sager på området fremadrettet.

Har du spørgsmål til sagen, brugen af MgO-plader eller andre entrepriseretlige spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte vores entrepriseteam ved partner og advokat Lars Høj Andersson - kontaktoplysninger finder du her.