27-06-2016

Ny praksis for oversendelse til tvangsopløsning

Erhvervsstyrelsen har den 14. juni 2016 offentliggjort, at de ændrer praksis i forbindelse med oversendelse af virksomheder til tvangsopløsning på grund af manglende indsendelse af årsrapport.

Hvis en virksomhed ikke sender sin årsrapport rettidigt til Erhvervsstyrelsen, kan styrelsen sende virksomheden til tvangsopløsning ved skifteretten.

Tidligere trak Erhvervsstyrelsen sin anmodning om tvangsopløsning tilbage, såfremt de modtog årsregnskab fra virksomheden senest samme dag, som afgørelsen om oversendelsen blev truffet. Denne mulighed for at forhindre oversendelse til tvangsopløsning er ikke længere til stede.

Modtages årsregnskabet efter afgørelsen om oversendelse af sagen til skifteretten, vil Erhvervsstyrelsen fremover ikke trække sin anmodning tilbage. Tidspunktet for afgørelsen i Erhvervsstyrelsens registreringssystem er således den absolutte frist.

Erhvervsstyrelsen vil dog, 4 uger før oversendelsen til skifteretten, fremsende et brev til den pågældende virksomheds digitale postkasse, hvori datoen for den potentielle oversendelse varsles. Danske virksomheder bør derfor være opmærksomme på dette, så de kan nå at fremsende årsrapporten i tide og således ikke først bliver opmærksom på problemet, når de indkaldes til møde i skifteretten.

Er virksomheden oversendt til tvansopløsning ved skifteretten, kan denne dog fortsat anmode om genoptagelse. Betingelserne for dette fremgår af Erhvervsstyrelsens udførlige vejledninger.

Læs mere omkring frister for indlevering af årsrapport på Erhvervsstyrelsens hjemmeside her.