31-05-2018

Ny lov om forretningshemmeligheder - hvilken betydning har den?

Den 9. juni 2018 træder den nye lov om forretningshemmeligheder i kraft. Loven samler den nuværende danske regulering af forretningshemmeligheder i én lov, og den skal i fremtiden gøre det lettere for danske virksomheder at skabe sig et overblik over de regler, som beskytter forretningshemmeligheder.

Den nye lov, der blev vedtaget af Folketinget den 10. april 2018, implementerer Europa Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af forretningshemmeligheder (2016/943/EU). Den har til formål at skabe klare og ensartede regler på tværs af EU's landegrænser, og loven betyder bedre beskyttelse mod misbrug og videregivelse af virksomheders forretningshemmeligheder og knowhow.

Definition af begrebet "forretningshemmeligheder"
Den nye lov indeholder en mere klar definition af begrebet forretningshemmeligheder. Forretningshemmeligheder defineres som oplysninger, der ikke er almindelig kendt eller umiddelbart tilgængelige. Samtidig skal oplysningerne have en handelsværdi, fordi de er hemmelige og ejeren skal have foretaget rimelige foranstaltninger for at holde oplysningerne hemmelige.

Det skal man være opmærksom på
Den nye lov giver anledning til, at virksomheder blandt andet bør være opmærksomme på følgende:

  • Den nuværende regel om forretningshemmeligheder i markedsføringslovens § 23 ophæves og der bør således foretages ændringer af henvisninger i standardkontrakter som f.eks. ansættelses- og fortrolighedsaftaler, der i fremtiden skal henvise til bestemmelser i den nye lov.

  • Det bør i højere grad end tidligere overvejes, om virksomheden har oplysninger, der efter loven kan betragtes som forretningshemmeligheder.
  • I tilfælde af at virksomheden vurderer, at denne har forretningshemmeligheder, bør det overvejes om virksomheden har foretaget de nødvendige foranstaltninger for beskyttelse af disse - det kræves nemlig efter den nye lov, at virksomheden har truffet såkaldte rimelige foranstaltninger for efterfølgende at kunne påtale misbrug efter loven.

  • I forbindelse med evt. anlæggelse af retssag skal man være opmærksom på, at dette skal ske senest 6 måneder efter, at man er blevet bekendt med, at der er sket misbrug af en forretningshemmelighed.

Har du spørgsmål til den nye lov og hvilken betydning den får for dig og din virksomhed i praksis er du altid velkommen til at kontakte os.