INVITATION

Go'morgenmøde: AB-systemet - byggeriets nye aftalevilkår

AB-systemet har fået en tiltrængt opdatering, der træder i kraft pr. 1. januar 2019. Det medfører væsentlige ændringer, og det er afgørende, at du kender vilkårene og er på forkant med de udfordringer, du og din virksomhed kan stå overfor. Dette gælder hvad enten du er rådgiver, bygherre eller entreprenør.

Bonnesen Advokater inviterer derfor til go'morgenmøde for alle, der har interesse i at få et overblik over de nye AB-regler, samt hvilken betydning de har for dig og din virksomhed i praksis.

Det foregår onsdag den 12. december 2018 kl. 08.00. Her vil vores specialist inden for entrepriseret, advokat og partner Lars Høj Andersson, gennemgå hovedprincipperne samt fokusere på de væsentligste ændringer, der er sket fra AB92, ABT 93 og ABR 89. Vi ser bl.a. nærmere på, hvilken betydning ændringerne vil have for byggebranchen - særligt i forhold til konsekvenser og faldgruber.

Uanset om du arbejder ud fra AB 18, ABT 18 eller ABR 18, vil du efter dette mini-seminar være bedre klædt på til at kunne håndtere de nye regler inden for de enkelte faser i byggeriet, uanset om det er i aftalefasen, udførelsesfasen eller driftsfasen. Samtidig får du rig mulighed for at stille spørgsmål og drøfte konkrete problemstillinger.

Vi fokuserer overvejende på:

• Planlægning og opfølgning - formalisering af parternes forpligtelser

• Projektgranskning og projektgennemgang

• Kvalitetssikring og mangler

• Direkte krav og ansvarsbegrænsninger

• Projekteringsansvar og konventionalbod

• Tvistløsning

Målgruppe
Bygherrer, entreprenører, rådgivere og andre der beskæftiger sig med udbud, kontraktindgåelse, rådgivning, projektering, styring og tilsyn i relation til bygge og anlægsarbejde.

Tilmelding
Tilmelding sker til tilmeld@bonnesen.dk.

Deltagelse er gratis, og vi serverer morgenmad til arrangementet.