21-06-2018

Byggeriets nye aftalevilkår: AB-systemet netop offentliggjort

Det endelige AB-aftalesystem er i dag den 21. juni 2018 afleveret til transport-, bygnings- og boligministeren. Bonnesen Advokaters entrepriseteam har fulgt udviklingen af de nye vilkår tæt og har bl.a. afholdt flere oplæg omkring emnet og de nye vilkårs betydning.

Du kan læse om de væsentligste ændringer i det nye system i vores artikel om emnet her, og du finder de forskellige kapitler i det nye AB-system her:

AB 18 ("Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed"). AB 18 erstatter AB 92.

ABR 18 ("Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand"). ABR 18 erstatter ABR 89.

ABT 18 ("Almindelige betingelser for totalentreprise"). ABT 18 erstatter ABT 93.

APP Projektudvikling: Tillægsbetingelser til AB 18 og ABT 18.

APP Projektoptimering: Tillægsbetingelser til AB 18 og ABR 18.

APP Driftskrav: Tillægsbetingelser til AB 18 og ABT 18.

APP Incitamenter: Tilvalgsbestemmelser til AB 18, ABT 18 og ABR 18. APP Incitamenter kan anvendes, hvis der ønskes aftalt bonus under særlige betingelser.

AB Forenklet: En forenklet udgave af AB 18, der er tænkt anvendt på et bygge- og anlægsarbejde, som er relativt lille i henseende til omfang, tid og økonomi eller er relativt enkel i henseende til arbejdets karakter eller organisering.

ABR Forenklet: En forenklet udgave af ABR 18, der er tænkt anvendt på en rådgivningsopgave med teknisk rådgivning uden projektering eller projektering i mindre omfang.

Bonnesen Advokater er naturligvis klar til at rådgive om de nye vilkår. Har du spørgsmål til de nye regler og deres betydning eller andre relaterede spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores entrepriseteam ved:

Lars Høj Andersson
Advokat (H) og partner

E-mail: lha@bonnesen.dk
Telefon: +45 63 14 14 01
Mobil: +45 20 24 00 03