26-10-2018

Bonnesen Advokater flytter i nyt domicil på Klosterbakken

Bonnesen Advokater har gennem de seneste to år oplevet stor vækst i antallet af medarbejdere. Det er sket som et led i virksomhedens strategi, der har vækst, udvikling, stærk faglighed og skabelsen af en rigtig spændende arbejdsplads som hjørnesten. Det voksende antal af medarbejdere betyder, at virksomheden den 1. februar 2019 skifter Hunderupvej ud med Klosterbakken.

En moderne arbejdsplads
Vi har over de seneste par år haft et skarpt fokus på, hvilken virksomhed og arbejdsplads Bonnesen Advokater skal være fremadrettet. Vores ambitioner er fortsat vækst og faglig udvikling, og her er det helt afgørende, at vi har en arbejdsplads, der er med til at understøtte virksomhedens strategi. Med de nye lokaler på Klosterbakken 12 i Odense C, som er fordelt på ca. 1025 kvadratmeter på anden etage, mener vi at have fundet det rette sted for virksomheden og vores medarbejdere.

Vi ønsker en moderne arbejdsplads, der matcher vores ambitioner, og den vision vi arbejder ud fra. Udover plads til fremtidig vækst er lokalerne indrettet til at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø, hvor nye ideer og måder at arbejde på bliver implementeret. Vi har et stærkt fokus på videndeling og arbejder i teams på tværs af kompetencer og funktioner. Derfor er det helt bevidst, at vi har valgt at samle alle medarbejdere på én etage, da det vil være til stor gavn for det interne samarbejde i dagligdagen.

Den rette placering
Placeringen af det nye domicil er valgt med stor omtanke. Odense by er på alle områder under stor udvikling disse år, og den udvikling vil vi gerne være en del af. Samtidig har Bonnesen Advokater en enorm tilknytning til lokalmiljøet. Ønsket har derfor været fortsat at være tæt på byen. Det nye domicils centrale beliggenhed i hjertet af Odense opfylder det ønske på bedste vis, og vil udelukkende forstærke vores lokale forankring.

Advokat og partner Christian Bonnesen udtaler om flytningen:
"Vi har tætte bånd til domicilet på Hunderupvej, men virksomheden vokser, og vi har brug for mere plads. Derfor glæder vi os over, at vores medarbejdere til februar kan rykke ind i nye spændende lokaler i hjertet af Odense, der er bygget og indrettet til at skabe en moderne arbejdsplads med det bedst mulige arbejdsmiljø".

Med vores nye placering har vi lagt stor vægt på, at kontoret et let tilgængeligt for vores klienter og samarbejdspartnere. Den nye adresse er derfor let at komme til og fra, og samtidig vil vi stadig kunne tilbyde gode parkeringsmuligheder.

Samarbejdspartner
For at komme i mål med at skabe nogle rammer, der er skræddersyet til vores konkrete behov og ønsker, samarbejder vi med et yderst kompetent team fra Henning Larsen Arkitekter. De har været med os fra projektets spæde start og bistår blandt andet med at oversætte vores forretningsstrategi til den mest optimale indretningsstrategi og de bedste designløsninger.

Det er vores ambition at skabe en imødekommende atmosfære, hvor medarbejdere, klienter og samarbejdspartnere mødes med en familiær varme og faglig professionalisme. På den baggrund glæder vi os til at byde klienter, samarbejdspartnere og gode venner af huset indenfor i februar 2019.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte advokat og partner Christian Bonnesen på tlf. 63 14 14 23 eller cb@bonnesen.dk.