19-12-2018

Bonnesen Advokater bistår Glamsbjerg Fjernvarme og Haarby Kraft-Varme i fusion

Glamsbjerg Fjernvarme og Haarby Kraft-Varme er fusioneret til ét selskab. Advokat og partner Lars Rasmussen er rådgiver for det fælles samarbejde og har bistået med at forberede de to andelsselskaber på sammenlægningen.

Bestyrelserne i Glamsbjerg Fjernvarme og Haarby Kraft-Varme har begge i en længere periode fundet det fordelagtigt at lægge de to selskaber sammen. Dette især af økonomiske årsager i forhold til fremadrettet at kunne sikre forsyning med billigst mulig energi til varmeaftagerne.

Fusionen sker samtidig på baggrund af et ønske om at give det nu samlede selskab større 'muskler' - særligt i relation til øgede myndighedskrav.

Efter forhandlinger, der over tid er foregået mellem bestyrelserne, blev sammenlægningen en realitet i november. Det fusionerede andelsselskab fortsætter under navnet Glamsbjerg-Haarby Varmeværk a.m.b.a. Selskabets hovedformål er at drive kollektiv varmeforsyning i Assens Kommune, således at der sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.

Formanden for det fusionerede selskab er Niels Jørn Lindeloff. Næstformand er Arno Termansen.  Bestyrelsen vil til at starte med bestå af 10 medlemmer, og bestyrelsen vil hvert år indtil 2022 blive reduceret med et medlem, således at bestyrelsen ender med at bestå af syv medlemmer.