23-03-2018

Opdatering: Lovforslaget blev vedtaget d. 17. maj 2018.

Ændringer af selskabsloven på vej

Erhvervsministeriet fremsatte den 14. marts 2018 et nyt lovforslag, der har til hovedformål at forbedre rammevilkårene for at drive virksomhed i Danmark. Efter planen vil lovændringen træde i kraft d. 1. juli 2018. Vi ser her nærmere på de væsentligste ændringer.

Det skal gøres billigere at stifte et aktieselskab
Ifølge forslaget skal Danmark på linje med de lande, vi normalt sammenligner os med. Vores nabolande har stort set alle lavere kapitalkrav - kun Norge stillere højere krav til selskabskapitalen i aktieselskaber. Derfor foreslår Erhvervsministeriet, at kapitalkravet for aktieselskaber skal sættes ned.

På nuværende tidspunkt skal aktieselskaber som minimum have en selskabskapital på DKK 500.000, men vedtages forslaget nedsættes det til DKK 400.000.

Man bør dog være opmærksom på, at lovforslaget ikke vil have indflydelse på, at et aktieselskabs bestyrelse altid skal sikre, at selskabets kapitalberedskab er forsvarligt, og derfor skal stå i rimeligt forhold til selskabets aktiviteter.

Registrering af virksomhedens reelle ejere
Med i forslaget er også et krav om, at det skal være en betingelse, at der sker en registrering af virksomhedens reelle ejere for at kunne registrere nyetablerede virksomheder. De nye regler vil blandt andet gælde for kapitalselskaber, virksomheder med begrænset ansvar og interessentskaber.

Formålet med virksomheders registrering af reelle ejere er, at gøre det mere gennemsigtigt med hensyn til den eller de fysiske personer, som i sidste ende ejer eller udøver kontrol over virksomheden.

Har virksomheden ingen reelle ejere, eller kan de ikke identificeres, skal virksomhedens direktion registreres som virksomhedens reelle ejere. I forlængelse af dette indføres samtidig muligheden for at tvangsopløse virksomheder ved skifteretten, hvis virksomhederne intet har registreret om reelle ejere.

Direkte omdannelse af S.M.B.A og F.M.B.A til aktieselskaber
Forslaget indeholder endvidere bedre omdannelsesmuligheder for selskaber med begrænset ansvar (S.M.B.A) og foreninger med begrænset ansvar (F.M.B.A.).

Disse selskaber og foreninger skal på nuværende tidspunkt omdannes til andelsselskaber, før de eventuelt senere kan blive omdannet til aktieselskaber. Der lægges i forslaget op til, at den proces gøres enklere, således at der kan ske direkte omdannelse til aktieselskaber.

Bonnesen Advokater følger selvfølgelig den videre lovgivningsproces. Har du spørgsmål til ovenstående eller andre selskabsretlige problemstillinger, er du velkommen til at kontakte advokat Jeanette Illum-Johansen fra vores team for selskabsret på jij@bonnesen.dk eller tlf. 63 14 14 26.