Lars Rasmussen
Advokat (L)

Profil

Lars Rasmussen er specialist inden for køb og salg af virksomheder, generationsskifte, konkurs og rekonstruktion, etablering af virksomheder, virksomhedstruktur samt udarbejdelse af kontrakter. Lars har mangeårig erfaring inden for disse områder og rådgiver både nationale og internationale virksomheder herom, herunder også virksomheder inden for energisektoren og erhvervsdrivende fonde. Derudover har Lars stor erfaring inden for bestyrelsesarbejde i virksomheder, foreninger og fonde, og han har taget bestyrelsesuddannelsen gennem Danske Advokater.

Lars er gennem "The Arbitrator Education" uddannet og certificeret voldgiftsdommer og fungerer som voldgiftsdommer. Derudover er Lars certificeret insolvensadvokat.

Møderet:
Møderet for landsret.