Lars Høj Andersson
Advokat (H)

Profil

Lars Høj Andersson er landsdækkende specialist inden for entrepriseret og forsikrings- og erstatningsret. Lars har mere end 20 års erfaring med rådgivning samt varetagelse af rets- og voldgiftssager inden for disse områder. Samtidig afholder Lars undervisning og foredrag.

Lars er certificeret voldsgiftsdommer og har derudover gennemgået specialistuddannelsen i retssagsbehandling og procedure.

Bestalling og møderet:
Advokat 1999.
Møderet for Højesteret.