Henrik Popp Hansen
Advokat (L)

Profil

Henrik Popp Hansen er specialiseret inden for selskabs- og erhvervsret samt lejeret og rådgiver både nationale og internationale virksomheder inden for disse områder. Henrik fungerer som kurator i konkursboer og har stor erfaring med køb og salg af virksomheder. Derudover har Henrik stor erfaring med bestyrelsesarbejde og er medlem af bestyrelsen i en række selskaber.

Henrik har gennemgået Advokatrådets mediatoruddannelse og har erfaring i tvistløsninger og er antaget som retsmægler ved Østre Landsret og ved Sø- og Handelsretten.

Henrik er udpeget som honorær konsul for Østrig på Fyn.

Bestalling og møderet:
Advokat 1990.
Møderet for landsret.

Sprog: Engelsk og tysk.